19 września 2023

Podziel się swoją opinią na temat programu Erasmus+ i pomóż go ocenić

Podziel się swoją opinią na temat programu Erasmus+ i pomóż go ocenić

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie Erasmus+, sztandarowego programu Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Inicjatywa ta daje osobom i organizacjom możliwość wyrażenia swoich opinii i wniesienia wkładu w ocenę programu Erasmus+.

Celem konsultacji jest zebranie informacji zwrotnych na temat różnych aspektów programu Erasmus+, w tym:

  1. Trafność: Czy uważają Państwo, że cele programu odpowiadają obecnym potrzebom?
  2. Zrównoważony rozwój: jak skutecznie Erasmus+ pracuje nad zmniejszeniem śladu węglowego?
  3. Włączenie: jak inkluzywny i łatwy do zrozumienia jest program? Czy skutecznie dociera do osób o mniejszych szansach?

Konsultacje są dostępne we wszystkich 24 językach UE.

Prześlij swoje uwagi do 8 grudnia 2023 r.

Kontekst

Konsultacje społeczne zostaną uwzględnione w ocenie ogólnych wyników programu Erasmus+ pod kątem pięciu kryteriów (skuteczność, wydajność, adekwatność, spójność, unijna wartość dodana).

Share your views on Erasmus+ and help us evaluate it (europa.eu)