26 lipca 2022

program Erasmus+ Sport

Program Erasmus+ Sport to partnerstwa współpracy, partnerstwa na małą skalę, niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe i budowanie potencjału.

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja lub instytucja publiczna albo prywatna działająca w dziedzinie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z jednego z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem. Wnioskodawcą mogą zostać m.in. narodowe komitety olimpijskie, związki sportowe, kluby, stowarzyszenia, fundacje, instytucje edukacyjne, działające we współpracy z zagranicznymi partnerami – ich minimalna liczba zależy od wybranej kategorii działania. Partnerami w projektach mogą być również organizacje i instytucje z państw trzecich niestowarzyszonych z programem. Lista krajów uprawnionych do partnerstwa w poszczególnych kategoriach działań znajduje się w Przewodniku po programie.

Program Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2 o charakterze centralnym: aplikacje wypełnia się w języku angielskim i składa bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli, wybierając odpowiednie działanie z listy na stronie Funding & tender opportunities. Z przykładami zrealizowanych projektów można zapoznać się na stronie Agencji, w wyszukiwarce Projects results. Partnerów do projektu można szukać poprzez wyszukiwarkę Partner search. Zachęcamy do wypełnienia ankiety badawczej skierowanej do przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Państwa odpowiedzi są dla nas bardzo ważne, gdyż pozwolą nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i możliwości, a tym samym lepiej dostosować ofertę wsparcia merytorycznego dla przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ Sport. Państwu natomiast wypełnienie ankiety pozwoli lepiej określić swój potencjał jako przyszłego beneficjenta, zdefiniować zasoby, doświadczenie i potrzeby związane z ubieganiem się o grant.
Zapraszamy również do obejrzenia zapisu konferencji programu Erasmus+ Sport, która odbyła się 21 grudnia 2021 r. Podczas tego wydarzenia omówione zostały bardzo szeroko różne obszary związane ze sportem i aktywnością fizyczną pod kątem możliwości ubiegania się o środki programu Erasmus+ Sport, a do studia zaprosiliśmy ekspertów, praktyków, osoby zarządzające instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze sportu, wybitnych sportowców, organizatorów imprez, wolontariuszy. Terminy aplikowania w 2023 r. zostaną ogłoszone jesienią 2022 Dokumenty, procedury i ogłoszenia o konkursach wniosków są publikowane na portalu:

Search Funding & Tenders (europa.eu)