24 stycznia 2023

Projekty akredytowane w programie Erasmus+ Akcja 1 edukacja szkolna – wnioskowanie o środki w roku 2023

Przypomnimy, że termin składania wniosków o środki na działania w roku 2023 dla projektów, które uzyskały akredytację w roku 2020, 2021 i 2022  w ramach Akcji kluczowej 1 – Mobilność edukacyjna osób programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna upływa 23 lutego 2023 r.  o godz. 12:00. (Zaproszenie do składania wniosków 2023 – EAC/A10/2022 Program Erasmus+ 2022/C 444/07).

Wnioski KA 121 SCH dostępne są na stronie:

Możliwości w programie Erasmus + | Programy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (europa.eu)