5 września 2017

Szkolenie „Future Teachers and the Erasmus+ Programme” w Helsinkach w dniach 26-27.10.2017

  • Termin wydarzenia: 26.10.2017 – 27.10.2017
  • Miejsce: Helsinki, Finlandia
Termin zgłoszeń: 21 września 2017 r.

Tematyka i cele

„Future Teachers and the Erasmus+ Programme” to wydarzenie mające na celu omówienie, czego przyszli nauczyciele potrzebują w stale zmieniającym się społeczeństwie i globalnym świecie, i jak program Erasmus+ może być przydatny w zakresie edukacji nauczycieli. Konferencja jest skierowana do krajów nordyckich i po raz pierwszy zostały zaproszone państwa spoza tego kręgu: Polska, Niemcy i Holandia.

Spotkanie rozpocznie się o 10:00 26 października a zakończy po 13:00 w piątek 27 października 2017.

Cele wydarzenia to:

  • omówienie potrzeb przyszłych nauczycieli w zmieniającym się świecie
  • dostarczenie niezbędnych informacji o programie Erasmus+ i umiejętności                 do zrozumienia i wdrożenia przyszłych projektów
  • stworzenie przestrzeni dla tworzenia partnerstw, które złożą wysokiej jakości wnioski i będą skutecznie wdrażać międzynarodowe projekty
  • przedstawienie przykładów dobrych praktyk, jak internalizacja może być częścią kształcenia nauczycieli
  • zaprezentowanie dobrych praktyk ze szkół / gmin, w jaki sposób internacjonalizacja jest zintegrowana z życiem szkoły
  • zapewnienie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń między organizacjami zaangażowanymi w szeroką rozumiane kształcenie nauczycieli

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 4 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania   do miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.               W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały mdybala@frse.org.pl

Rejestracja