2 listopada 2017

Szkolenie „PACE – Peace Action Cooperation in Europe”

Międzynarodowe szkolenie w ramach programu Erasmus+ edukacja szkolna “PACE – Peace Action Cooperation in Europe” w Tbilisi w Gruzji w dniach 27.11.2017-01.12.2017. Termin zgłoszeń 5 listopada 2017.


Szkolenie: “PACE – Peace Action Cooperation in Europe”

  • Termin wydarzenia: 27.11.2017-01.12.2017 ( cały projekt do 23.03.2018)
  • Miejsce: Tbilisi, Gruzja

Termin zgłoszeń:
5 listopada 2017

Tematyka i cele
Celem szkolenia jest podniesienia kompetencji nauczycieli, wychowawców i liderów młodzieżowych w obszarze planowania, wdrażania i ewaluacji krótkoterminowych projektów z zakresu edukacji na rzecz pokoju i przeciwdziałania przemocy, które zachęcają młodych ludzi do bycia twórcami zmian w ich najbliższym środowisku, szkole, społeczności.
Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Oczekiwane rezultaty:
Projekt PACE składa się z następujących podstawowych działań:
– szkolenie w Gruzji na temat edukacji pokojowej
– 3,5-miesięczny okres, podczas którego uczestnicy realizują działania edukacyjne w zakresie edukacji pokojowej wśród młodych ludzi w swoich społecznościach lub na poziomie międzynarodowym
– seminarium ewaluacyjne w Warszawie z udziałem uczestników nt przeprowadzonych przez nich lokalnych warsztatów

Uczestnicy
• Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i średnich szkół ogólnokształcących, uczących dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat (uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną).
• zainteresowanych realizowaniem projektów w zakresie edukacji pokojowej i przeciwdziałaniu przemocy wśród młodych ludzi w swoich społecznościach;
• władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.
Dysponujemy do 4 miejsc na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się przesyłając wypełniony application form na adres: ksuchecka@frse.org.pl

Warunki uczestnictwa:
Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.
Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.