15 października 2021

„Ekonomia na co dzień” program dla uczniów szkól podstawowych

„Ekonomia na co dzień” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest programem z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych, edukacji finansowej oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku 12-15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa.


Uczestnicy otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny zawierający materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela, dostęp do platformy edukacyjnej. Istotnym elementem programu są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu oraz możliwość stałych konsultacji metodycznych i merytorycznych z koordynatorem programu. Co roku w programie udział bierze 1700 nauczycieli z całej Polski. Program realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://ekonomiana-co-dzien.junior.org.pl/