2 grudnia 2021

II edycja programu Złote Szkoły NBP – Bezpieczni w finansach osobistych

16 listopada br. została uruchomiona II edycja programu Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą edycji 2021/2022 Złotych Szkół NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat tegorocznej edycji to: Bezpieczni w finansach osobistych.


Biorąc pod uwagę doświadczenia I edycji programu oraz wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego wśród nauczycieli edycji 2020/2021, wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej mogą składać się z minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów;
  • wprowadzona została nowa kategoria zadania warsztat uczniowski (zamiast spotkania z ekspertem), która ma na celu zachęcić uczniów z drużyny do aktywnego udział w realizacji każdego z trzech zadań;
  • spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przydzielone nagrody finansowe za I-III miejsce oraz wyróżnienia oddzielnie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 W każdej szkole, która zgłosi swój udział w programie, zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyny są odpowiedzialne za przygotowanie i realizację trzech zadań poświęconych bezpiecznym finansom tj. lekcji z ekonomią, debaty szkolnej i warsztatu uczniowskiego. Nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z materiałów merytorycznych przygotowanych przez NBP. Certyfikat z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, które najlepiej przeprowadzą wymagane zadania. Spośród szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” zostaną przydzielone nagrody finansowe za I-III miejsce i wyróżnienia w tej edycji oddzielnie dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Do programu szkoły zgłaszają nauczyciele za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.zloteszkoly.nbp.pl. Nauczyciele biorący udział w I edycji programu logują się na swoje konta używając już posiadanego loginu i hasła. Natomiast nowi nauczyciele rejestrują się na platformie. Kolejne kroki to zgłoszenie szkoły i drużyny do programu oraz przesłanie relacji z przeprowadzonych zadań (realizowanych stacjonarnych, on-line lub hybrydowo).

Termin nadsyłania relacji z zadań upływa 28 lutego 2022 r. Aktualności i szczegóły dotyczące programu są na stronie www.nbp.pl/zloteszkoly.

Ogłoszenie laureatów edycji 2021/2022 programu Złote Szkoły NBP nastąpi do końca kwietnia 2022 r.

Linki do filmów promocyjnych II edycji programu Złote Szkoły NBP zamieszczonych na YouTube.

1/ Czym jest program Złote Szkoły NBP? https://youtu.be/9c_3xrd7Qh0

2/ Jaki jest temat II edycji? https://youtu.be/XeDGVpWzCrI

3/ Jakie są zadania II edycji? https://youtu.be/CI3Bn_cyC8Y

4/ Jakie są nagrody II edycji? https://youtu.be/I8bC0QJYgpQ