30 listopada 2022

Nowe publikacje w Czytelni FRSE

Nowe publikacje w Czytelni FRSE

W Wydawnictwie FRSE co roku powstaje kilkadziesiąt publikacji, których nadrzędnym celem jest informowanie o możliwościach, jakie dają program Erasmus+ oraz inne przedsięwzięcia zarządzane przez Fundację.

Partnerstwa w Erasmusie+. Poradnik dla początkujących

Przewodnik ten to „pierwsza pomoc” dla wszystkich osób zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w ramach Akcji 2. programu Erasmus+, prezentujący zarówno możliwości, jakie dają projekty, jak i korzyści płynące z ich wdrażania. Publikacja nie jest instrukcją wypełniania wniosku, nie zawiera podpowiedzi, co i w której rubryce wpisać czy jak uzasadniać poszczególne działania. Znaleźć w niej jednak można receptę na sukces – opis kroków, jakie należy podjąć, żeby stworzyć udany projekt.

Publikacja dostępna jest tutaj.

Edukacja bez granic. Raport FRSE 2021

„Edukacja bez granic” to seria raportów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, której celem jest podsumowanie – w ramach realizacji perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 – przebiegu najważniejszych unijnych programów edukacyjnych i młodzieżowych oraz inicjatyw im towarzyszących. Niniejsza publikacja skupia się na pierwszym roku działań. Za pomocą liczb pokazuje, że zarówno Erasmus+ – flagowy program koordynowany przez Fundację – jak i Europejski Korpus Solidarności, a także programy wspierające i projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pomimo pandemicznych przeszkód, zmieniały oblicze polskiej edukacji, otwierając ją na świat, nowe technologie i międzynarodowe wyzwania.

Publikacja dostępna jest tutaj.

Zawodowe i edukacyjne losy absolwentów uczelni. Raport z badania uczestników programu Erasmus+

Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych uczestników programu Erasmus+ jest prowadzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji cyklicznie od 2017 roku. Niniejszy raport podsumowuje jeden z etapów tego projektu, obejmujący lata 2018-2020. Autorzy publikacji analizują m.in. wybory zawodowe absolwentów uczelni, kwestie dotyczące zdobycia przez nich pierwszej stałej pracy, a także zagadnienia związane z dalszym kształceniem – zarówno kontynuacją studiów, jak i udziałem w edukacji pozaformalnej oraz nieformalnej.

Publikacja dostępna jest tutaj.