20 czerwca 2024

Opracowanie Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2023

Różnorodność językowa jest częścią DNA Europy. Mozaika języków europejskich obejmuje nie tylko oficjalne języki państwowe poszczególnych krajów, ale także języki regionalne lub mniejszościowe, którymi od wieków mówi się na terytorium Europy, nie wspominając o językach przywiezionych przez migrantów. Wspieranie różnorodności językowej i promowanie nauki języków jest stałą linią polityki Unii Europejskiej.

Celem piątego z serii wydania raportu sieci Eurydice jest prześledzenie zmian w polityce w zakresie nauczania i uczenia się języków (obcych) w szkołach w Europie.

Polskie wydanie opublikowanego w 2023 roku raportu Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023.

Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2023 – Aktualności – Eurydice

Źródło: FRSE