7 października 2021

Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki”

Projekt edukacyjny pt. „Od grosika do złotówki” realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest adresowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Nauczyciele przestępujący do projektu otrzymują bezpłatny dostęp do platformy programu zawierającej treści edukacyjne zarówno dla nauczyciela jak i dla uczniów i ich rodziców.

Program jest przystosowany do pracy z uczniami zarówno w formie stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej. Elementem programu są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do jego realizacji oraz możliwość stałych konsultacji metodycznych i merytorycznych z koordynatorem programu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/