15 kwietnia 2024

publikacja w języku angielskim Poradnik umiejętności cyfrowych dla nauczycieli


W poradniku przeanalizowano strategie mające na celu poprawę umiejętności cyfrowych uczniów w UE. Poradnik umiejętności cyfrowych dla nauczycieli dotyczy doskonalenia podstawowych umiejętności cyfrowych wszystkich uczniów. Przeanalizowano kontekst umiejętności cyfrowych w Unii Europejskiej (UE), a także obecne wyzwania. Następnie Poradnik zajmuje  się umiejętnościami cyfrowymi w oparciu o europejskie ramy DigComp jako mapę drogową, biorąc pod uwagę kluczowe aspekty, takie, jak etyka i zrównoważony rozwój. Na koniec przedstawiono praktyki mające na celu poprawę umiejętności cyfrowych w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach umiejętności. W poradniku przedstawiono również środowisko wspierające umiejętności cyfrowe, w tym omówiono rolę liderów.