1 kwietnia 2020

SIO. Zmiany wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej – 01.04.2020

 • RSPO • Dane zbiorcze (Wydatki) •


W Systemie Informacji Oświatowej wprowadzono następujące modyfikacje:
RSPO:
  • W opisie szkół i placówek oświatowych przy wypełnianiu imienia i nazwiska dyrektora obowiązek uzupełnienia obu pól.

Dane zbiorcze:

  • Wydatki – dodanie możliwości wykazania danych w grupie paragrafów – od I kwartału 2020 roku.