14 października 2021

Artykuł pt. „Odpowiedzialność karna pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z nieuzyskaniem informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane”

Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – dr hab. Radosław Krajewski zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek do zapoznania się z artykułem pt. „Odpowiedzialność karna pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z nieuzyskaniem informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane”. Autor artykułu, po zapoznaniu się z materiałem, zaprasza do refleksji, opinii w sprawie poprzez wypełnienie ankiety badawczej.

Link do artykułu: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6704

Link do ankiety:

https://secureweb.cisco.com/10saCWIYz_FeUgsKGl8q7lcX4oV8shuveflnXpw_XyFLD0PKgyR4rUN7b4cGN2qbMtjmuMyto7y3RQlyBcELFmYme1diyTKhTzxnTw7UUgLSSiEDWUr515CHJLhkyYkXhsk20X8JlMoT5bQsBtwSiplPBPmXcOwpc0KZgsjzIpkYBbd6bGbMTNUsuCJXAm9vV0lX1AMqU0CSdG25PQqKZyua1f8vN6j0v4U4yCZFlOj5iPAwhOyVXsD6fniunbQ6B8PrQckbD7bQCLwxyPJl7F7lYYCXsNYLN2UQKZu9WHHCsvsqnXsbTkc1ZxXmAEtqb81XC_aEcQWhzwr2hGKHVrGaMCTUdr3moRGjFdHizsXa8gJDIYm1Tz2ZVDbV_w0Qksu4FOUmYTyKfRB_415_qyo2imk5goLvtXZK9E/https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D92TPPPIN502AmJHttZaT5L6k2RfZ0N9KsK7cJiTejepUQUU5S1VIOUsxUkNNWUdBS1haQzdWVjZLTy4u%26fbclid%3DIwAR34WquEnTiCm7_iPBxSv8yaO1vYPI7wnoUY1-7CR6I4Hl–wLwAMAutfU