3 grudnia 2020

Fundacja IMPERIO zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych

Projekt realizowany jest w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych, adresatami projektu są uczniowie szkół średnich (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła II stopnia).


Na stronie internetowej www.prestudia.pl zamieszczone są wykłady z różnych dziedzin wiedzy, które rozwijają zdolności, poszerzają wiedzę i inspirują młodych ludzi. Wykłady online prowadzone są przez osoby ze świata nauki, telewizji, sportu i wielu innych dziedzin. Udział specjalistów/ekspertów z różnych dziedzin gwarantuje, że każdy uczeń znajdzie wykład z obszaru swoich zainteresowań.