8 stycznia 2021

Fundacja WSPAK zaprasza do nieodpłatnego korzystania z materiałów audio – prywatnych listów Henryka Sienkiewicza z czasów młodości

Materiały audio – prywatne listy Henryka Sienkiewicza z czasów młodości (z lat 1864-1878), przygotowane zostały  przez Fundację WSPAK w trakcie  projektu „Sienkiewicz na co dzień”. Projekt realizowano w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Kultura cyfrowa 2020”. Listy te stanowią znakomitą, acz nieszablonową lekcję historii. Ukazują codzienność pisarza, który, mimo sukcesów literackich
i rodzącej się sławy, podobnie jak wielu jemu współczesnych, borykał się ze sprawami zwyczajnymi, choć niekiedy bardzo trudnymi. Fundacja zaprasza nauczycieli
i młodzież do zapoznania się z listami, mogą one służyć jako atrakcyjne uzupełnienie oferty dydaktycznej oraz jako materiały wykorzystywane okolicznościowo

Zdigitalizowane listy dostępne są na Sound Cloud: Z Sienkiewiczem przy kawie, Fundacja WSPAK | Słuchanie bezpłatnie w SoundCloud

Fundacja dysponuje plikami audio oraz plikami tekstowymi. Szkoły zainteresowane otrzymaniem tych  plików proszone są o kontakt z Fundacją: Zakład Teorii Kultury IFIS PAN, Koordynator projektu „Sienkiewicz na co dzień” (tel. 501 193 364)

 

Fundacja WSPAK Wolna Sztuka Potrzebuje Ambitnej Kultury

ul. Hajoty 70/2

01-821 Warszawa