30 listopada 2021

Konferencja pt.: „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa śląskiego”


Instytut Profilaktyki Zintegrowanej oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach zapraszają nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na konferencję pt.: „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa śląskiego”. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2021 r. w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice).

Głównym celem konferencji jest nawiązanie współpracy szkół województwa śląskiego z Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej na rzecz wzmacniania kondycji psychicznej uczniów. Konferencja jest realizowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna odpowiedzialność nauki.

Z uwagi na panujące obostrzenia epidemiologiczne maksymalna liczba miejsc wynosi 40. O uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Logowanie na konferencję za pośrednictwem platformy SOK – ankieta: „Wzmacnianie kondycji psychicznej nastolatków w oparciu o badania i metody profilaktyki zintegrowanej. Inicjacja współpracy ze szkołami i placówkami województwa śląskiego – nabór”.

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają powiadomienie na adres e-mail podany przy zgłaszaniu.


  • Osoba do kontaktu: Joanna Końska, wizytator Wydziału Jakości Edukacji, 32 606 30 14