15 czerwca 2021

Konkurs dla nauczycieli pt:„Kierunek – innowacja”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie pt: Kierunek – innowacja”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl

Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy Kuratorium Oświaty w Katowicach –amroz@kuratorium.katowice.pl Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 30 lipca 2021 r.

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela Departament Programów Nauczania i Podręczników: mail: sekretariat.dpnp@mein.gov.pl, tel. 22 34 74 792.

Link do strony konkursu:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja


Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Konkurs – innowacja