13 października 2022

Konkurs dla nauczycieli „Zawodowiec Roku 2022”

Konkurs „Zawodowiec Roku 2022” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowana w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.

Celem konkursu jest nagrodzenie najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy z pasją i zaangażowaniem edukują przyszłą kadrę kompetentnych pracowników branżowych, a równocześnie są wzorem dla innych nauczycieli.

Tytuł zawodowca roku może otrzymać nauczyciel, który:

  • cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy;
  • wspiera zainteresowania zawodowe uczniów;
  • cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym;
  • posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego
  • działa na rzecz promocji kształcenia zawodowego;
  • wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego;
  • współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w szczególności z pracodawcami;
  • dba o swój rozwój zawodowy.

Konkurs jest przeprowadzany od dnia 15 października 2022 roku (dzień ogłoszenia konkursu) do dnia 30 listopada 2022 roku do godziny 23:59 (dzień zakończenia składania zgłoszeń).

Nominowani Uczestnicy zostaną ogłoszeni do dnia 30 grudnia 2022 roku na stronie internetowej https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022 .

W styczniu 2023 roku odbędzie się uroczysta gala i ogłoszenie laureatów.

Regulamin konkursu, system rejestracji kandydatów oraz wykaz dziedzin konkursowych dostępne są na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022 .

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji