24 lutego 2023

Konkurs pt. „Surowce mineralne wokół nas – ich pochodzenie i wykorzystanie”

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (Kraków) zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych, a także dyrektorów szkół do zapoznania się z założeniami konkursu realizowanego w ramach projektu „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa, nr umowy NdS/539771/2021/2022.


Nadrzędnych celem projektu jest popularyzacja wiedzy o surowcach mineralnych i ich znaczeniu gospodarczym wśród dzieci i młodzieży. Krokiem do osiągnięcia wskazanego celu jest aktywizacja dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych poprzez organizację konkursu we wskazanej tematyce.

Patronat nad konkursem objęły: Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. (Grupa Tauron), Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera (Jaworzno) oraz Małopolskie Centrum Nauki COGITEN (Kraków).

Szczegółowe informacje oraz zasady konkursu zawarte są w Regulaminie oraz na stronie internetowej Organizatora https://min-pan.krakow.pl/projekty/2022/08/05/edukacja-surowcowa/

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół zainteresowanych współpracą i udziałem w konkursie.

Kierownikiem projektu oraz osobą kontaktową jest dr inż. Alicja Kot-Niewiadomska, tel. 693 833 190, e-mail: a.kn@min-pan.krakow.pl

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Plakat konkursowy

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Organizatora.