25 listopada 2021

„Lekcja: Enter” – weź udział w wyjątkowym projekcie cyfrowym

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa śląskiego do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym Cyfrowe Śląskie oraz Śląskie z TIK realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter”.


Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferowane szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

W ramach projektu Centrum Edukacji Nauczycieli Potest oferuje:

  • bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe;
  • udział w projekcie rekomendowanym przez MEN;
  • zdalną formę zajęć gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii;
  • aktualną tematykę szkoleń przydatną w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym;
  • szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

Korzyści, które odnoszą uczestnicy szkoleń to m.in.:

  • nabycie umiejętność korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (epodreczniki.pl, edukator.pl) i elektronicznych zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan),
  • wykształcenie umiejętności edukacyjnego zastosowania aplikacji, jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i wiedza, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach,
  • poznanie metody projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest oraz kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem TIK,
  • wiedza, jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne,
  • przekonanie się, jak nowe technologie mogą pomóc w realizacji podstawy programowej.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie https://lekcjaenter.potest.pl/   oraz pod nr. tel. 666 261 607.