30 czerwca 2022

Materiały informacyjne dla nauczycieli dotyczące zmian przepisów o podatku PIT

Ministerstwo Finansów przekazuje  materiały informacyjne dotyczące zmian przepisów ustawy o podatku PIT dokonanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r., która wejdzie w życie, co do zasady, w dniu 1 lipca br.:

  • Broszurę informacyjną dla nauczycieli, w której zawarte są przykładowe wyliczenia porównujące kwoty podatku należnego:

1) w roku 2021,

2) za 2022 r. – wg zasad wprowadzonych w styczniu 2022 r.

3) za 2022 r. – wg nowych zasad wchodzących w życie 1 lipca;

  • Ulotkę informacyjną dotyczącą osób, które osiągają dochody z kilku tytułów – opisującą przewidziane w ustawie z 9 czerwca br. rozwiązania, które zasadniczo znajdą zastosowanie od 1 stycznia 2023 r. (ich wcześniejsze wprowadzenie nie było możliwe z uwagi na aspekty związane z systemami IT);
  • Podręcznik „Niskie podatki” – opisujący całość zmian wprowadzonych ww. ustawą z 9 czerwca br., wraz z konkretnymi przykładami.

 

                                                                                              Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki

1. NP_Ulotka_ Nauczyciele
Data: 2022-06-30, rozmiar: 938 KB
2. Niskie_podatki_MEiN
Data: 2022-06-30, rozmiar: 673 KB
3. Podręcznik_niskie_ podatki
Data: 2022-06-30, rozmiar: 3 MB