8 września 2022

Program stypendialny „Akcelerator – Napędzamy Twoje Marzenia” Fundacji Inter Cars

Program stypendialny Akcelerator został stworzony przez Fundację firmy Inter Cars – importera i dystrybutora części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Program to stypendium dla ambitnych uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników i szkół branżowych I i II stopnia o profilu związanym z motoryzacją i logistyką (profile: samochodowy, mechaniczny, elektroniczny, logistyczny). Stypendia zostaną przyznane 20 uczniom – osobom ambitnym, zdolnym, posiadającym pasję, w szczególności ukierunkowaną na branżę motoryzacyjną.

Stypendyści otrzymają wsparcie finansowe i edukacyjne, dopasowane do ich potrzeb i planów oraz wyzwań współczesnego rynku pracy. Wysokość stypendium pieniężnego będzie wynosić 8000,00 zł brutto, wypłacanych w 8 równych ratach. Częścią umowy stypendialnej jest indywidualny dla każdego beneficjenta program szkoleń, mentoringu, warsztatów, wydarzeń stworzony w oparciu o jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Proces wyłonienia stypendystów jest dwuetapowy. Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej. Kryteria oceny: osiągnięcia w konkursach, zawodach branżowych i olimpiadach – tytuł laureata lub finalisty w ww. zawodach, udział w  konkursach kuratoryjnych, nagrody i wyróżnienia naukowe, sportowe, działalność społeczna, wizja rozwoju ucznia na następne 2 lata, jego sytuacja finansowa lub społeczna, rekomendacja nauczyciela.

 Harmonogram programu 

  • do 30 września: rejestracja wniosków na stronie fundacja.intercars.eu/akcelerator (do II etapu zostaje zakwalifikowanych trzydzieścioro uczniów);
  • do 13 listopada uczestnicy II etapu przygotowują autoprezentację;
  • do 2 grudnia Fundacja ogłosi nazwiska dwudziestu stypendystów – wszyscy, wraz ze szkolnymi opiekunami, zostaną zaproszeni do udziału w uroczystej inauguracji Programu w Warszawie.

 

Formularz zgłoszeniowy, informacje dotyczące programu stypendialnego, m. in. regulamin i lista wymaganych dokumentów dostępne na stronie: www.fundacja.intercars.eu/akcelerator