16 października 2017

Programy szkolenia sportowego

Programy szkolenia sportowego dla szkół mistrzostwa sportowego, szkół sportowych, szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi.


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że programy szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu dla szkół mistrzostwa sportowego, szkół sportowych, szkół z oddziałami mistrzostwa sportowego i szkół z oddziałami sportowymi, zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki na rok szkolny 2017/2018, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl