9 stycznia 2023

Szkolenie dla nauczycieli „Szlaki Nadziei”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na szkolenia pod nazwą „Szlaki Nadziei” przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Szkolenia będą się odbywały w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach, ul. Św. Jana 10, III piętro w dniach 13 stycznia oraz 3 lutego w godzinach od 14.00 do 17.00.


Nabór na szkolenia odbywa się jedynie poprzez wysłanie wypełnionego formularza https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/809253/Formularzzklauzulainformacyjnawzwiazkuzudzialemwseminarium.docx
na adres mailowy: ewelina.malachowska@ipn.gov.pl do dnia 10 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/katowice/szkolenia-dla-nauczycie/175569,Szlaki-Nadziei-Armia-gen-Andersa-zapisy-na-I-edycje-szkolenia-w-roku-szkolnym-20.html

https://edukacja.ipn.gov.pl/download/210/809250/Program2023.docx