16 września 2021

Szkolenie ORE – Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, une langue francophone à enseigner

Szkolenie organizuje Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych przy współpracy z Przedstawicielstwem Generalnym Walonii-Brukseli. Adresatami szkolenia są czynni zawodowo i pracujący w systemie edukacji nauczyciele języka francuskiego, doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci zainteresowani poszerzeniem wiedzy oraz wzbogaceniem umiejętności w dziedzinie nauczania języka francuskiego z kręgu kulturowego krajów frankofońskich innych niż Francja (wymagana znajomość języka francuskiego na poziomie B2/C1).


Szkolenie zostało przygotowane z wykorzystaniem wiedzy i ogólnodostępnych materiałów z międzynarodowego stażu w Belgii (Stage international d’été en didactique du français langue étrangère), na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w 2019 roku w trakcie kursu Geneviève Geron Variété du français dans la francophonie.

To próba przybliżenia tematyki związanej z nauczaniem języka francuskiego z wykorzystaniem wiedzy o kulturze krajów frankofońskiego i  nowoczesne podejście do nauki i do nauczania poprzez pryzmat różnojęzyczności użytkowników języka Moliera.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Dostępne terminy: 30.09.2021 i 14.11.2021 (online)

Nabór będzie prowadzony do dnia 28 września lub do wyczerpania miejsc.

Wszyscy zarejestrowani otrzymają informację pocztą elektroniczną.