2 listopada 2017

Zasady organizacji loterii fantowych lub gier bingo fantowych z ograniczoną pulą wygranych

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przekazuje materiały informacyjne dotyczące zasad organizacji loterii fantowych lub gier bingo fantowych z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust 1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


W trakcie spotkań organizowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach oraz Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach nauczyciele wielokrotnie zgłaszali wątpliwości dotyczące organizacji ww. loterii i gier. Równocześnie po wejściu w życie przepisów Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wśród osób chcących organizować ww. loterie i gry pojawiały się wątpliwości dotyczące właściwości organów.
W załączonym materiale wyjaśnione zostały podstawowe zasady organizacji ww. gier, począwszy od ich zgłoszenia do właściwej miejscowo Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, po wymagania jakie winno spełniać ich prowadzenia.

Załączniki:
1. Ulotka informacyjna [plik do pobrania]
2. Wzór zgłoszenia urządzania loterii fantowej / gry bingo fantowe [plik do pobrania]

Informacja dla podmiotów organizujących na obszarze województwa śląskiego loterie fantowe lub grę bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust.1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych