13 kwietnia 2022

Zdrowie jamy ustnej – materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), rodziców oraz nauczycieli

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, informuje, że w wyniku realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020” pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z krajowymi ekspertami z zakresu nauk z dziedzin stomatologicznych, opracowane zostały narzędzia edukacyjne dostosowane do poszczególnych grup wiekowych szczególnie narażonych na choroby jamy ustnej.


Materiały dla nauczycieli do wykorzystania w pracy z uczniami, mają formę schematu zajęć edukacyjnych na temat dbania o zdrowie zębów.

Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Osobne propozycje zajęć zostały przygotowane również dla dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały edukacyjne mogą stanowić wartościową pomoc w prowadzonej przez nauczycieli pracy z dziećmi i młodzieżą. Zawarte w nich informacje stanowią źródło rzetelnej wiedzy na temat zasad dbania o zdrowie zębów, ich walor edukacyjny jest natomiast istotny z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej realizowanej obowiązkowo w szkołach.

Materiały zamieszczono na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej