1 sierpnia 2022

1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Pamiętamy

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Do walki ruszyły tysiące żołnierzy zgrupowanych w oddziałach AK, dowodzonych przez płk. Antoniego Chruściela „Montera”, dołączali do nich członkowie innych organizacji konspiracyjnych, harcerze. Powstańców wspomagali też żołnierze części oddziałów I Armii Wojska Polskiego walczącej u boku Sowietów, pomoc dla Warszawy docierała także ze strony aliantów drogą lotniczą.


W tym roku obchodzimy 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, największej akcji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego skierowanej przeciwko niemieckiemu okupantowi. Powstanie trwało 63 dni. Było świadectwem heroicznej walki o wolność ojczyzny. Powstanie Warszawskie, pomimo tragicznego bilansu, stało się jednym z najważniejszych wydarzeń polskiej historii.

Cześć i chwała Bohaterom!

Źródło: Kancelaria Sejmu