19 sierpnia 2021

Aktualizacja dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe


Szczegółowe informacje w Biuletynie informacji Publicznej