24 stycznia 2023

Badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych

Instytut Badan Edukacyjnych przystąpił do realizacji międzynarodowego badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Badanie jest realizowane co 4 lata, od 1995 roku i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

W skali międzynarodowej program jest organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadzenie badań. W badaniu bierze udział ponad 60 krajów z całego świata.

Badanie rozpocznie się w kwietniu i zakończy w czerwcu 2023 roku. Do badań zostało wylosowanych 150 szkół z całej Polski. Wiarygodność wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów, zależy od uczestnictwa w badaniu, wszystkich wylosowanych szkół.

Wyniki badania są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowymi ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są na stronie: timss.ibe.edu.pl

Źródła informacji :

  1. Pismo IBE z dnia 16 stycznia 2023 r.

  2. Pismo MEiN z dnia 2 stycznia 2023 r.

  3. Strona: timss.ibe.edu.pl

Załączniki

Informacja na stronę - Badania TIMSS
Data: 2023-01-24, rozmiar: 14 KB
Miezynarodowe Badania TIMSS
Data: 2023-01-24, rozmiar: 653 KB