27 kwietnia 2022

Dla Kolegi, Koleżanki z Ukrainy – podziękowanie Śląskiej Kurator Oświaty


Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, Nauczyciele,
Drodzy Rodzice i Uczniowie,

dwa miesiące temu stanęliśmy przed wielką próbą, na którą nikt nie był przygotowany, na którą nie sposób się przygotować. Toczące się od dwóch miesięcy działania wojenne w Ukrainie  spowodowały, że nasi wschodni sąsiedzi zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domów i szukania bezpiecznego miejsca poza granicami swojej ojczyzny. Ta bezprecedensowa w naszej historii sytuacja stała się dużym sprawdzianem dla nas wszystkich, sprawdzianem z człowieczeństwa.

Blisko 22 tysiące uczniów z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, chodzi już do szkół w woj. śląskim. Ponad trzy czwarte z nich jest w szkołach podstawowych. Kuratorium Oświaty w Katowicach zwróciło się do dyrektorów szkół przyjmujących do swoich szkolnych społeczności dzieci z Ukrainy o zorganizowanie w szkole powitania uchodźców w formie przekazania im plecaków z podstawowymi przyborami szkolnymi.  Rezultaty akcji przerosły nasze oczekiwania – na apel odpowiedziało  aż 769 szkół z całego województwa śląskiego, zebrano niespełna 11 tysięcy plecaków, które były przekazywane przybywającym uczniom z Ukrainy.

Pragnę Wszystkim Państwu, Uczniom i Nauczycielom  serdecznie podziękować za otwarte serca, za wolę poświecenia, za chęć dzielenia się z tymi, którzy mają mniej, za troskę i życzliwość wobec uczniów z Ukrainy. Nasze człowieczeństwo realizuje się najpełniej, gdy jesteśmy gotowi nieść pomoc potrzebującym. Taka postawa w obliczu cierpienia pozwala ugruntować wiarę w drugiego człowieka, w dobro. Pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Zaangażowanie  Nauczycieli, Uczniów i ich Rodziców w niesienie pomocy nacechowane altruizmem i bezinteresownym wsparciem jest godne najwyższego szacunku i podziwu. Nadzieja – jak pisał Dante Alighieri – przychodzi do człowieka wraz z innym człowiekiem. I za tę nadzieję Państwu dziękuję!

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty