28 sierpnia 2017

Dobra Szkoła. Start! Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w woj. śląskim

W piątek 25 sierpnia 2017 r. Minister Anna Zalewska gościła w woj. śląskim. Podczas konferencji prasowej w Katowicach Pani Minister podziękowała samorządom, kuratorom oświaty, wojewodom za bardzo dobre przygotowanie szkół do realizacji nowych zadań oraz podsumowała I etap wprowadzania reformy. – Reforma edukacji stała się faktem i przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. – powiedziała Pani Minister.

W konferencji brali udział również: Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski, Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty. Minister Tobiszowski podziękował za stworzenie nowego typu szkół – branżowych, podkreślając, że stanowią one wielką szansę dla młodego pokolenia i regionu.

Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podkreśliła bardzo dobrą współpracę: samorządów, nauczycieli, dyrektorów, rodziców z Kuratorium Oświaty w Katowicach w dostosowaniu sieci szkół do nowej struktury oraz przygotowaniu organizacji pracy zgodnie z założeniami reformy edukacji. Liczne spotkania, konsultacje, szkolenia przyniosły oczekiwany efekt: szkoły w woj. śląskim są bardzo dobrze przygotowane do pracy w nowym ustroju szkolnym.

Minister Anna Zalewska odwiedziła również Szkołę Podstawową nr 54 im. Marii Konopnickiej powstałą w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 16. W szkole trwały ostatnie przygotowania do przyjęcia uczniów: wstawianie ławek do wyremontowanych sal, w których są już nowe, kolorowe szafki dla uczniów trzech klas I, rozpakowywanie paczek z nowymi podręcznikami dla klas I, IV, VII. Mimo trwających wakacji, w szkole byli nauczyciele, którzy porządkowali pomoce dydaktyczne i przygotowywali sale lekcyjne.

Dyrektor Aleksander Panek, oprowadzając gości, przedstawił zakres prac remontowych, na które szkoła otrzymała środki z rezerwy budżetowej państwa.

4 września w Szkole Podstawowej nr 54 rozpoczną naukę uczniowie trzech klas I, jednej klasy IV, dwóch klas VII, w tym jednej sportowej, a także uczniowie klas II i III dotychczasowego Gimnazjum nr 16. Od nowego roku szkolnego w tej szkole rozpocznie pracę ośmiu nowych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w dzielnicy Giszowiec funkcjonowała w tym samym miejscu przed utworzeniem Gimnazjum nr 16.