27 stycznia 2023

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024

Minister Przemysław Czarnek, wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik 26 stycznia br. podczas konferencji prasowej przedstawili najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 i 2024 r. w obu formułach, tj. Formule 2015 i Formule 2023.

Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki przypomniał, że tegorocznych maturzystów nie obowiązują wymagania wynikające z podstawy programowej, ale wymagania egzaminacyjne ustalone w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa. Szef MEiN zwrócił też uwagę, że ze względu na naukę zdalną wymagania egzaminacyjne są obniżone o ok. 20-25 proc., o czym tegoroczni maturzyści wiedzieli już wcześniej, ponadto tak jak w latach ubiegłych do zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30%. Minister Przemysław Czarnek zauważył, że od tego roku powraca na maturze egzamin ustny.

Do zmian w formule egzaminu odniósł się z kolei wiceminister Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że są one efektem reformy strukturalnej i programowej. Nowa formuła egzaminu maturalnego wiąże się ze zmianami strukturalnymi oraz zmianami programowymi, które zaszły w szkołach kilka lat temu. Matura uwzględnia zmiany programowe z zakresu treści oraz sposobu podchodzenia do reprezentowania przedmiotów. Zmiany najbardziej widoczne są w języku polskim, w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań. 

Sekretarz Stanu w MEiN dodał, że w związku nową formułą egzaminacyjną planowane jest zwiększenie wynagrodzenia dla egzaminatorów, którzy będą sprawdzać prace maturalne. 

Dyrektor CKE Marcin Smolik wyliczał zmiany w egzaminie maturalnym, które wynikają z długotrwałej nauki zdalnej. W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym oprócz ograniczenia wymagań określonych w podstawie programowej, ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów, w przypadku matematyki zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści będą musieli rozwiązywać na egzaminie. 

Więcej informacji w załączonej prezentacji oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki Egzamin maturalny w roku 2023 i 2024

Załączniki

Prezentacja Matura_2023_i_2024
Data: 2023-01-27, rozmiar: 432 KB