23 września 2021

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!

Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer zaprasza uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego do udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Jadwiga Wiśniewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.


Do 30 września 2021 r. trwa rekrutacja do projektu szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Działania projektowe będą realizowane do grudnia 2021 r.

Więcej informacji (formularz zgłoszeniowy, kontakt do koordynatorów regionalnych, regulaminy, materiały graficzne) można znaleźć na stronie projektu www.pamiec81.pl