12 października 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych

Zapraszamy do udziału w  I Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym.
Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej,
a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania
i przekonywania. Poprzez analizę i interpretację tekstów literackich oraz poprzez wystąpienia publiczne uczniów, Ogólnopolski Konkurs Retoryczny może stanowić zachętę dla dzieci i młodzieży do rozwijania kultury żywego słowa.

Konkurs jest organizowany w trzech etapach:

  1. etap I szkolny – 10.12.2021 r.,

  2. etap II wojewódzki – 4.03.2022 r.,

  3. etap III ogólnopolski – 29.04.2022 r.

Zgodnie z § 3.4 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 r. zgłasza uczniów do udziału w konkursie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.konkursretoryczny.lscdn.pl

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Materiały do pobrania:

  1. Regulamin Ogólnopolski Konkurs Retorycznego

Załączniki

Regulamin Ogólnopolski Konkurs Retorycznego
Data: 2021-10-12, rozmiar: 8 MB