13 marca 2023

II edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

List do nauczycieli konkurs Bez korzeni …

Konkurs to wspólny projekt archiwów państwowych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest nie tylko poznanie historii rodzinnej oraz zainteresowanie tematyką poszukiwań genealogicznych, ale również rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią społeczności lokalnej, regionalnej, narodu i państwa. Ważnym aspektem inicjatywy jest także rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości oraz umiejętności cyfrowych uczniów.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie drzewa genealogicznego dowolną techniką i opisanie dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz archiwach państwowych. Uczeń powinien przygotować projekt pod opieką nauczyciela uczącego w jego szkole oraz po konsultacji z archiwistami archiwów państwowych.

Ocena i wybór najlepszych projektów edukacyjnych odbędzie się dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym. Projekty edukacyjne uczniów ze szkół położonych na obszarze właściwości danego kuratorium oświaty oceni komisja wojewódzka złożona z przedstawicieli właściwych miejscowo kuratorium oświaty i archiwów państwowych.

Przyjmowanie prac konkursowych odbywa się do 4 maja 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu https://archiwarodzinne.gov.pl
Na przywołanej stronie internetowej zostały również opublikowane szczegółowe informacje, materiały (m.in. „Poradnik Młodego Genealoga”) oraz regulamin konkursu.

Do pobrania:

  • regulamin konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”,

  • PREZENTACJA Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna

Załączniki

plakat_70x100_popr2_DRUK. pdf
Data: 2023-03-13, rozmiar: 1 MB
logo-wybrane_RGB. pdf
Data: 2023-03-13, rozmiar: 369 KB