12 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Zapraszamy do udziału w  II Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym.  Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz w porozumieniu ze Śląskim Kuratorem Oświaty.


Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs jest organizowany w trzech etapach:

  1. etap I – szkolny – 9.12.2022 r.,
  2. etap II – wojewódzki – 3.03.2023 r.,
  3. etap III – ogólnopolski – 5.05.2023 r.

Zgodnie z § 3. 4 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2022 r. zgłasza uczniów chętnych do udziału w konkursie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.konkursretoryczny.lscdn.pl

Finaliści i laureaci konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).


Materiały do pobrania:

  1. Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego