7 marca 2023

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny – etap wojewódzki

3 marca 2023 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadzono etap wojewódzki II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w tej części potyczek konkursowych zostało zaproszonych 5 uczniów wyłonionych podczas etapu szkolnego spośród 163 uczniów z 34 szkół. W oficjalnym podsumowaniu tej części konkursu udział wzięła Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer.

Główną ideą Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego jest przywrócenie odpowiedniej wartości słowu. Konkurs skierowany jest do młodszych uczniów, by już od najwcześniejszych lat tę miłość do języka, pięknego słowa i mistrzowskiej frazy obudzić i podsycać.

Pierwsza, szkolna część zmagań polegała na rozwiązaniu arkusza konkursowego opartego na fragmencie tekstu Mowy Marka Tulisza Cycerona. Prócz rzetelnej wiedzy, uczestnicy konkursu musieli wykazać się na tym etapie umiejętnością właściwego argumentowania, uzasadniania swojej opinii oraz objaśniania sensów zawartych w tekście metafor. Uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie w części pisemnej, zdobyli kwalifikację do kolejnego etapu – wojewódzkiego.

Tym razem pięcioro uczestników prezentowało swoje umiejętności oratorskie publicznie, przed wojewódzką komisją konkursową oraz pozostałymi uczestnikami konkursu. Zadanie konkursowe składało się z dwóch części: – pisemnej, polegającej na zredagowaniu przemówienia, opartego na cytacie Cypriana Kamila Norwida oraz ustnej, polegającej na publicznej prezentacji przemówienia.

Wszystkich przemawiających uczestników charakteryzował wysoki poziom merytoryczny, wyróżniająca erudycja oraz sprawne i poprawne posługiwanie się językiem ojczystym. Komisja wojewódzka prócz walorów artystycznych podkreślała rzeczowość w doborze argumentów, logikę i spójność oraz przede wszystkim wysoką kulturę języka i sugestywność zaprezentowanych przemówień.

W oficjalnym podsumowaniu wojewódzkiego etapu II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer podziękowała uczestnikom i ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie do tak wymagającego konkursu oraz pogratulowała dbałości, wrażliwości i odpowiedzialności za słowo. Zwróciła szczególną uwagę na obszerną, rzetelną wiedzę, ale przede wszystkim na umiejętności uczestników: kontrolowania emocji, odpowiedniej gestykulacji i w końcu przezwyciężania własnych słabości.