16 lutego 2018

Inwestowanie w kształcenie zawodowe w Siemianowicach Śląskich

Uruchomienie zrewitalizowanych pracowni branżowych w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich oraz podpisanie współpracy pomiędzy Branżową Szkołą I stopnia im. Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich i Adient Seating Poland Sp. z o.o. to działania, których celem jest rozwijanie kształcenia zawodowego.


Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium w Bytomiu Bożena Szarama z zainteresowaniem obserwowali praktyczne umiejętności uczniów Zespołu Szkół Cogito, którzy 14 lutego 2018 r. w nowo otwartych pracowniach zaprezentowali swoje zdolności. Z dużym uznaniem zebranych spotkały się pokazy uczących się w szkole hotelarzy, kelnerów, baristów i kucharzy, którzy mieli okazję uruchomić nowe urządzenia w wyremontowanych pracowniach kuchennych.

Współpraca Branżowej Szkoły I stopnia im. Św. Jana Pawła II w Siemianowicach Śląskich z Adient Seating będzie polegać m. in. na podejmowaniu wspólnych działań mających na celu kształcenie w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń. Patron branżowy Stephen Gibson zapewnił, że Adient w swojej strategii rozwoju stawia przede wszystkim na młodych, na ich energię i kreatywność.
Inicjatywa powstała na szczeblu samorządowym w odpowiedzi na apel wystosowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską do pracodawców. 

 

Zdjęcia: Kamil Kamasiński