7 grudnia 2022

Kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego z j. polskiego w Formule 2023


Na stronie CKE zostały  opublikowane kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (14.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej.

Zostały zamieszczone również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe zostaną zamieszczone  w kolejnym tygodniu.

W opracowaniu jest jeszcze jeden materiał (15.), dotyczący zakresu i poprawności językowej, który zostanie opublikowany jeszcze w grudniu albo na początku stycznia 2023 r.

Od 12 grudnia do 21 grudnia 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić drugi test diagnostyczny.

Szczegółowe informacje są dostępne w komunikacie na stronie CKE: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/20221024%20EM23%20Test%20diagnostyczny%20GRUDZIE%C5%83_22.pdf