12 lutego 2024

Kolejne spotkania p.o. Śląskiej Kurator Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.


W czwartek, 7 lutego 2024 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się zorganizowane z inicjatywy p.o. Śląskiej Kurator Oświaty Aleksandry Dyli spotkania z samorządowcami z terenu Delegatury w Częstochowie i Delegatury w Bielsku-Białej. Uczestniczył w nich Wojewoda Śląski Marek Wójcik. Były to kolejne z cyklu spotkań zaplanowanych z przedstawicielami organów prowadzących szkoły.

Osią dyskusji była bieżąca sytuacja oświaty w województwie śląskim. P.o. Śląska Kurator Oświaty poinformowała o najbliższych planach dotyczących nowych zadań Kuratorium w zakresie wspierania szkół i placówek oraz zaakcentowała gotowość do współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych. Z kolei samorządowcy przedstawili aktualne problemy związane z funkcjonowaniem szkół i placówek na swoim terenie.