25 stycznia 2023

Komunikaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

  1. Zgłoszenia do zespołów egzaminatorów sprawdzających prace – egzamin maturalny 2023.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zaprasza egzaminatorów egzaminu maturalnego do wzięcia udziału w pracach zespołów sprawdzających prace zdających po egzaminie maturalnym w 2023 roku. Wstępny harmonogram pracy zespołu egzaminatorów zamieszczony jest w Serwisie dla egzaminatorów / Moodle.

Termin zgłaszania się do ośrodka sprawdzania mija 31 stycznia 2023 roku.

  1. Szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty i egzaminatorów egzaminu maturalnego w formule Matura 2023
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie organizuje:
  • Szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki. Szkolenia przeznaczone są dla egzaminatorów, którzy zostali wpisani do ewidencji na podstawie posiadanych uprawnień egzaminatora gimnazjalnego, ale nie odbyli jeszcze takiego szkolenia w okresie 2017-2019 r.
Szkolenia odbywać się będą on-line wg harmonogramu zamieszczonego w Serwisie dla Egzaminatorów. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na wybrane szkolenie poprzez swoje konto w Serwisie dla Egzaminatorów od 27.01.2023 r. od godziny 15:00. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.
  • Szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego, języka polskiego, geografii oraz matematyki do Formuły 2023. Szkolenia odbywać się będą stacjonarnie wg harmonogramu zamieszczonego w Serwisie dla Egzaminatorów. Osoby zainteresowane prosimy o zapisanie się na wybrane szkolenie poprzez swoje konto w Serwisie dla Egzaminatorów od 27.01.2023 r. od godziny 15:00. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.