15 listopada 2022

Konferencja „Kryzys a budowanie kompetencji u dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z nim” z udziałem Śląskiej Kurator Oświaty

Śląska Kurator Oświaty, Urszula Bauer wzięła udział w konferencji pt.: „Kryzys a budowanie kompetencji u dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z nim” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, która odbyła się 14 listopada 2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego.

W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładu specjalisty psychiatry, Katarzyny Girczys-Połedniok na temat poglądu psychiatrów dziecięcych na zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Następnie pedagog specjalny, socjoterapeuta i terapeuta uzależnień, Iwona Szmajduch-Pyzik podzieliła się doświadczeniami w tworzeniu szkoły przyjaznej dziecku będącemu w kryzysie psychicznym. Na zakończenie konferencji, o wspieraniu dzieci w kryzysie w środowisku szkolnym i rodzinnym, opowiedziały Beata Birnbach i Mirosława Bochner, konsultantki ROM-E „Metis”.

Śląska Kurator Oświaty w swoim wystąpieniu podkreśliła, że temat konferencji jest niezwykle ważny, ponieważ budowanie przyjaznej uczniom przestrzeni szkolnej i tworzenie z młodym człowiekiem bliskich, opartych na uważności i empatii relacji, to dziś jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi szkoła. To nauczyciel niejednokrotnie jest pierwszą osobą, która może dostrzec pierwsze symptomy kryzysu i w porę na nie zareagować. Często udziela też pierwszej pomocy psychologicznej, która w kryzysie może okazać się nieoceniona.