13 grudnia 2022

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Stop obojętności! #reaguj” – organizator Śląski Urząd Wojewódzki

8 października 2022 r. w całej Unii Europejskiej obchodzony był Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Nawiązując do wydarzenia Śląski Urząd Wojewódzki przygotował i zaprasza uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem „Stop obojętności! #reaguj”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na konieczność walki z obojętnością, wzmacnianie postaw empatycznych, pomoc w integracji i nawiązywaniu przyjaznych kontaktów z rówieśnikami oraz poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, szczególnie w kontekście masowej fali migracyjnej.

Prace konkursowe można składać do 5 stycznia 2023 roku.

Informacja na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego organizatora konkursu:

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/przedluzono-termin-na-zgloszenia-do-konkursu-stop-obojetnosci-reaguj

Załączniki

OBRAZ. docx
Data: 2022-12-13, rozmiar: 87 KB