25 listopada 2022

Konkursy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Europejskiego Roku Młodzieży

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów serdecznie zaprasza uczniów do udziału w trzech konkursach, w których przewidziane są atrakcyjne nagrody, a których wręczenie odbędzie się w budynku KPRM.

Regulaminy i wszelkie niezbędne informacje o konkursach dostępne są na stronach:

 

„Transformacja Ekologiczna Cyfrowa – Twój projekt”,

 

„Pomysł na Samorząd Przyjazny Młodzieży”

 

„Pomysł na Młodzieżową Inicjatywę Roku”

 

W konkursach mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagane jest załączenie odpowiedniej zgody rodzica.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia 2022 r. do godz. 23:59. Ewentualne pytania można kierować na adres e-mail EYY2022@kprm.gov.pl

 

Przewidziane są trzy kategorie nagród:

dla Laureatów:

nagrody główne, tj. dla każdego z Laureatów: specjalna nagroda, certyfikat laureata, specjalne zaproszenie do udziału w konferencji Europejskiego Roku Młodzieży, dalej jako „Konferencja”, zwiedzanie budynku KPRM, możliwość zaprezentowania podczas konferencji projektu na transformację ekologiczno-cyfrową, która zwyciężyła w konkursie, nocleg , udział w szkoleniach organizowanych w trakcie konferencji, zwrot kosztów podróży.

dla Specjalnie wyróżnionych:

upominki, dyplomy potwierdzające udział w konkursie, specjalne zaproszenie do udziału w Konferencji, nocleg, zwiedzanie budynku KPRM, udział w szkoleniach organizowanych w trakcie konferencji.

dla Wyróżnionych:

drobne upominki i materiały informacyjne, dyplomy potwierdzające udział w konkursie, specjalne zaproszenie do udziału w Konferencji, udział w szkoleniach organizowanych w trakcie konferencji.