18 stycznia 2018

Kształcenie zawodowe w BSI nr 2 w Tychach

Kształcenie zawodowe w Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach znanej jako Budowlanka, wchodzącej  w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach.


Zespół Szkół Nr 5 w Tychach posiada 55-letnie doświadczenie w kształceniu zawodowym uczniów w zawodach budowlanych, mechanicznych i usługowych, zarówno na poziomie technikum (klasy technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i technik mechanik), jak i na poziomie szkoły branżowej (dawniej zawodowej). w szkole branżowej uczniowie kształcą się w zawodach budowlanych (murarz – tynkarz, monter izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) i usługowych (fryzjer i inne zawody rzemieślnicze w klasie wielozawodowej).

W gospodarce narodowej budownictwo i usługi zajmują specjalne bardzo ważne miejsce. w praktyce zapotrzebowanie na fachowców w tych dziedzinach jest ogromne, a zawody tych branż zaliczane są do zawodów deficytowych.. Potwierdzają to informacje z Powiatowych Urzędów Pracy i Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy Barometr zawodów dla miast i powiatów województwa śląskiego.

Uczniowie, którzy wybiorą klasy branżowej szkoły i stopnia już w ciągu trzech lat zdobędą zawód, uzyskają niezbędne przygotowanie teoretyczne i praktyczne i staną się fachowcami.

Zajęcia praktyczne stanowiące istotny element kształcenia realizowane są zarówno w szkole ,na terenie warsztatów szkolnych, jak i u pracodawców. w klasie wielozawodowej usługowej uczniowie jako młodociani pracownicy podpisują umowę z pracodawcami i kształcą się w wielu zawodach usługowych i rzemieślniczych (sprzedawca, stolarz, blacharz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, kucharz, elektryk, operator obrabiarek skrawających).

Aby uzyskać dyplom zawodowy, uczeń przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego w danym zawodzie lub do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej. Po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wydaje dyplom w danym zawodzie oraz tzw. Europass (wersję dyplomu uznawaną w UE).

Po ukończeniu szkoły branżowej I-go stopnia absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę w szkole branżowej II-go stopnia, gdzie po dwóch latach może przystąpić do egzaminu na tytuł technika i  do egzaminu maturalnego, uzyskując tym samym możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych. Może również uczyć się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – od klasy II.

W roku szkolnym 2018/2019 w Branżowej Szkole i Stopnia nr 2 w Tychach planowane jest otwarcie klasy wielozawodowej budowlanej, klasy mechanicznej w zawodzie operator obrabiarek skrawających (klasa patronacka OPEL) i klasy wielozawodowej usługowo – rzemieślniczej (zawód fryzjer i inne zgodnie z umowami z rzemieślnikami).

W pierwszej klasie wielozawodowej budowlanej szkoły branżowej uczniowie uczą się podstaw budownictwa, poznają zawody budowlane od strony praktycznej na warsztatach szkolnych i w firmach budowlanych współpracujących ze szkołą (między innymi: TSM OSKARD Tychy, MixBud Sp. z o.o, Adex – Technika Budowlana). Po ukończeniu pierwszej klasy uczniowie wybierają zawód, który chcą wykonywać w przyszłości i przez kolejne dwa lata zdobywają specjalistyczne wykształcenie z nim związane. Praktyka zawodowa odbywa się przez jeden dzień w tygodniu w klasie i i dwa dni – w klasie II i III. Kończąc szkołę uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły branżowej I-go stopnia. By zdobyć dyplom w danym zawodzie, uczeń zdaje egzaminy z kwalifikacji zawodowych. Egzaminy zawodowe odbywają się w szkole w III klasie. Uczeń zdaje jedną kwalifikację: jeden egzamin w każdym zawodzie składający się z części teoretycznej i praktycznej. Dla murarza-tynkarza jest to kwalifikacja BD14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich; dla montera izolacji budowlanych – kwalifikacja BD07. Wykonywanie izolacji budowlanych; dla montera sieci i instalacji sanitarnych – kwalifikacja BD 05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i  instalacji sanitarnych; dla montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – kwalifikacja BD04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Absolwenci kierunków budowlanych znajdują zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach budowlanych, montażowych, remontowych. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą również założyć własną firmę. Są to dobrze płatne zawody. w zależności od wyuczonego zawodu absolwent szkoły po ukończeniu 3-letniego cyklu kształcenia potrafi: wykonywać fundamenty, wznosić ściany nośne, działowe, stropy, wykonywać roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne (murarz – tynkarz); wykonywać izolacje i ocieplanie budynków, wykonywać i naprawiać izolację termiczną, akustyczną i przeciwdrganiową (monter izolacji budowlanych); wykonywać roboty związane z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych; wykonywać montaż instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywać roboty związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych (monter sieci i instalacji sanitarnych); wykonywać montaż suchej zabudowy, ścianki działowe, przepierzenia i sufity podwieszane, wykonywać roboty malarskie, tapeciarskie i posadzkarskie (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).