9 listopada 2022

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

Na stronie internetowej CKE zostały opublikowane kolejne materiały dodatkowe przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023.


Dostępne są kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (13.) przeznaczony jest dla wszystkich zdających i dotyczy kompozycji i spójności w wypracowaniu. Jak zwykle zostały zamieszczone również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu.

Dostępne są  również materiały dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym:

Na stronie CKE cały czas dostępne są materiały z wielu innych przedmiotów: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/.

Na stronie CKE udostępniono także materiały dodatkowe przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie rozszerzonym: wypracowanie maturalne z historii sztuki

W drugiej połowie listopada zostanie opublikowany kolejny materiał (14.) dotyczący kolejnego zagadnienia związanego z egzaminem maturalnym z języka polskiego, a w przygotowaniu są materiały z historii.