18 października 2017

Medale i nagrody dla najlepszych nauczycieli…

Dzień Edukacji Narodowej, święto całej społeczności szkolnej, to szczególna okazja do złożenia podziękowań, wręczenia medali, odznaczeń, nagród  tym wszystkim, którzy na co dzień pracują na rzecz polskiej edukacji.

Praca nauczyciela to taki zawód, który wymaga zaangażowania emocjonalnego. Na chłodno tutaj nic się nie zdziała. Trzeba wejść w interakcję z młodym człowiekiem, trzeba to zrozumieć i dać z siebie bardzo, bardzo wiele – powiedziała Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, podkreślając szczególny charakter zawodu nauczyciela.

17 października 2017 r. ponad 400 nauczycieli, a także innych osób pracujących dla oświaty otrzymało z rąk II Wicewojewody Mariusza Trepki i Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.

Medal Komisji Edukacji Narodowej  jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w  zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej oraz nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty jest przyznawana nauczycielom, którzy  mają wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym m. in. w zakresie kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej, rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów,  działań innowacyjnych, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Gratulacje Odznaczonym i Nagrodzonym złożył II Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka. Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podziękowała za znakomitą pracę, zaangażowanie, entuzjazm i nieustającą otwartość na dialog z uczniem.

Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach w imieniu całej śląskiej młodzieży złożyli Nauczycielom życzenia, podziękowania, gratulacje, podkreślając, że  święto ma to do siebie, że jest dniem wyjątkowym pośród wielu zwykłych dni, jest ich uwieńczeniem i ukoronowaniem.

W części artystycznej wystąpił kwartet smyczkowy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach pod kierunkiem Pana Marka Szopy.