8 maja 2023

Minister Obrony Narodowej ogłosił realizację Projektu ,,Trenuj jak Żołnierz”

Program będzie realizowany na obszarze całego kraju, na bazie 30 (JW)  jednostek wojskowych. Projekt ,,Trenuj  jak  żołnierz’   to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu ,,Trenuj z wojskiem”. Szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione  na dobre doświadczenia.  Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. ,,Trenuj jak żołnierz’ umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16 – dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone                     w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2 – dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14 – dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych  warunkach, walki wręcz, łączności o podstaw  musztry. Pierwszy etap rozpocznie się w weekendy majowe 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone miedzy 16-29            i 6 – 19 sierpnia. W trakcie trwania szkolenia JW zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu  żołnierzowi  rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.

W Województwie śląskim w/w wydarzenie będzie realizowane w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach 9-10 czerwca i 6-19 sierpnia br. oraz w 18 batalionie powietrznodesantowym  w Bielsku – Białej – 9-10 czerwca br. i 16-29 lipca  br.