5 czerwca 2020

Nabór na stanowisko nauczyciela – doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o powierzenie zadań doradcy metodycznego dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje, wzór wniosku i wymagania  znajdują się w karcie informacyjnej nr 17.

Śląski Kurator Oświaty przewiduje również powierzenie zadań doradcy metodycznego nauczycielowi informatyki, który realizowałby zadania  w zakresie  wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych przez  nauczycieli  przedmiotów innych niż informatyczne.

Zapraszamy do składania wniosków.